Konstytucja Republiki Tadżykistanu

14.09.2020 07:10

constitutcia.jpg  Konstytucja Republiki Tadżykistanu została przyjęta w referendum ogólnym dnia 6 listopada 1994 r. W dniach 26 września 1999 r., 22 czerwca 2003 r. i 22 maja 2016 r. zmiany i uzupełnienia zostały dokonane na podstawie referendum ogólnego.

Konstytucja ma najwyższą moc prawną, a jej postanowienia mają bezpośredni wpływ. Ustawy i inne akty prawne, które są niezgodne z konstytucją, nie mają mocy prawnej. Konstytucja odzwierciedla wolę, ducha, świadomość społeczną i kulturę narodów Republiki Tadżykistanu, przywiązanie do uniwersalnych wartości ludzkich i priorytetów międzynarodowych aktów prawnych.

Światowe doświadczenie konstytucyjne jest wymagane w konstytucji Tadżykistanu przez następujące zasady: republikańska forma rządów, suwerenność narodowa, pierwszeństwo praw i wolności człowieka i obywatela, podział władzy, pluralizm polityczny i ideologiczny, prymat konstytucji i jej bezpośrednie oddziaływanie, jedność terytorialna i różnorodność form własności.

Zgodnie z Konstytucją, człowiek, jego prawa i wolność są najwyższymi wartościami. Życie, honor, godność i inne naturalne prawa człowieka są nienaruszalne. Państwo gwarantuje prawa i wolności każdemu obywatelowi, bez względu na narodowość, rasę, płeć, język, wyznanie, poglądy polityczne, wykształcenie, sytuację społeczną i spis własności. Mężczyźni i kobiety są sobie równi.

Uznanie politycznej i ideologicznej różnorodności oznacza zakaz zakładania jakiejkolwiek wiodącej ideologii. Konstytucja ustanawia równość stowarzyszeń publicznych wobec prawa. Zakazuje on zakładania i działalności organizacji społecznych i partii politycznych, które propagują nienawiść rasową, etniczną, społeczną i religijną oraz wzywają do brutalnego obalenia porządku konstytucyjnego i utworzenia ugrupowań zbrojnych.

Zmiany i uzupełnienia do konstytucji mogą być dokonane tylko w drodze referendum ogólnego. Umowy międzynarodowe uznane przez Tadżykistan stanowią integralną część systemu prawnego Republiki. Jeżeli prawo Republiki nie jest zgodne z uznanymi umowami międzynarodowymi, stosuje się postanowienia tych umów międzynarodowych.

 

Konstytucja Republiki Tadżykistanu (w języku angielskim ) w formacie PDF

 

Galeria

Calendar

  • business-portal_thumb.jpg